protein

Garancia profesionality

Nechýba nám prax, odbornosť ani spoľahlivosť

Všetky naše opatrovateľky sú zaškolené a majú prax v obore. Nič nenechávame na náhodu a preto si každú opatrovateľku starostlivo vyberáme, zodpovedne zaškolíme a pripravíme na prácu v rodine. Samozrejmosťou je individuálny a empatický prístup nielen k samotnému dieťaťu, ale aj k vám rodičom, bez ktorých sa toto povolanie ani nedá vykonávať.

Opatrovateľka pri hraní s dieťaťom

Každá naša opatrovateľka:

 • prešla výberovým konaním vedeným tímom odborníkov
 • bola zaškolená a pripravená na prácu v rodine
 • absolvovala kurz prvej pomoci pre deti
 • jej skúsenosti zodpovedajú veku strážených detí
 • prax a skúsenosti s opatrovaním
 • referencie o strážení detí z predchádzajúcich rodín
 • má minimálne stredoškolské vzdelanie
 • má doklad o ukončenom vzdelaní a absolvovaných kurzoch
 • má doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
 • má lekárske potvrdenie o dobrom zdravotnom stave
 • je flexibilná a spoľahlivá
 • má empatický a individuálny prístup